وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

جمعیت

خروج

جمعیت

جمعیت ایران در اواخر نیمه دوم قرن بیستم به طور چشمگیری افزایش یافت، و بر اساس سرشماری سال 2011 حدوداً به 75 میلیون نفر رسید. تا انتهای سال 2015 جمعیت ایران حدود 78.778.000 نفر خواهد بود.


جمعیت:
78.778.000

میانگین سن:
29/86

نرخ رشد جمعیت:
1/024

فارغ التحصیلان دانشگاهی:
10.498.675

مساحت (کیلومترمربع):
1.648.195

خط ساحلی جنوبی (کیلومتر):
2440

خط ساحلی شمالی (کیلومتر):
740

طول خط آهن (کیلومتر) :
11.106

پیش بینی جمعیت خاورمیانه در سال (2015 ) میلیون نفر