وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

احداث ساختمان جدید مسافری فرودگاه کیش

خروج

احداث ساختمان جدید مسافری فرودگاه کیش

احداث ساختمان جدید مسافری فرودگاه کیش

1- عنوان پروژه:

احداث ساختمان جدید مسافری فرودگاه کیش

2- تشریح موضوع پروژه و مشخصات فنی:

این پروژه در خصوص احداث ساختمان جدید مسافری فرودگاه کیش با زیربنایی بالغ بر 41 هزار متر مربع شامل فضاهای عمومی، گمرک ورودی و خروجی، کریدورها، کنترل گذرنامه، رستوران و غیره می باشد.

3- محل اجرای پروژه:

فرودگاه بین المللی کیش

4-حجم عملیات عمرانی پروژه:

حجم عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر می باشد. پی کنی و خاک برداری به حجم 22 هزار متر مکعب، بتن ریزی و اجرای فوندانسیون به حجم 9 هزار متر مکعب، اجرای سازه فلزی با حجم 3500 تن و سازه بتنی به حجم 1800 متر مکعب

5- پیشرفت فیزیکی پروژه :

پروژه هم اکنون در حال اجرا بوده و عملیات زیرسازی و بتن ریزی سازه ها به انجام رسیده است. در حال حاضراسکلت سازه در حال ساخت بوده و پروژه دارای 26 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

6- زمان بندی دوره اجرای پروژه:

زمان بندی اجرای پروژه 36 ماه از زمان آغاز عملیات اجرایی می باشد.

7- برآورد هزینه پروژه:

هزینه اجرای این پروژه 2 هزار میلیارد ريال برآورد گردیده است که تاکنون 380 میلیارد ريال آن هزینه گردیده است.

8- روش باز پرداخت دیون:

بر اساس برآوردهای انجام شده توسط مشاور طرح، درآمد سالیانه پروژه برابر با 2 هزار میلیارد ريال برآورد گردیده است. لذا بازپرداخت بخشی از دیون حاصل از تأمین مالی پروژه از محل درآمدهای پروژه و بخشی ازطریق تهاتر املاک و مستغلات انجام می پذیرد

9- تضامین قابل تأمین برای تأمین مالی:

سازمان منطقه آزاد کیش بازپرداخت اصل و سود بدهی ها را تضمین می نماید.