وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ورود اثاثيه مستعمل منزل از مبادي خارجي به داخل جزيره

خروج

ورود اثاثيه مستعمل منزل از مبادي خارجي به داخل جزيره

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از يكسال در منطقه دارند اگر اقامت آنان به تأييد سازمان برسد، مي توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كار خود را در حد متعارف با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد نمايند.

• مدارك مورد نياز:

 - ارائه مدرك معتبر دال بر اشتغال به تحصيل يا اشتغال به كار با تاريخ مشخص خاتمه (بصورت ترجمه شده) و تأييد شده به مدت حداقل يكسال جهت افراد حقيقي و حقوقي

 - ارائه كپي اقامت در كشور مربوط به مدت حداقل يكسال و خروج از كشور

 - ورود متقاضي به جزيره كيش و گواهي اشتغال بكار نامبرده در جزيره يا سكونت يا اقدام به فعاليت در منطقه

 - درخواست متقاضي

 - ارائه ليست اثاثيه مستعمل و قبض انبار بنام متقاضي