وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

واردات

واردات هر نوع كالا به منطقه آزاد يكش، به جز كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسام يا بر اساس مقررات ويژه منطقه، غير مجاز شناخته شده اند، آزاد است.

خروج

واردات

واردات هر نوع كالا به منطقه آزاد کیش، به جز كالاهايي كه  بر اساس مقررات ويژه منطقه، غير مجاز شناخته شده اند، آزاد است. واردات كالا شامل شرايط زير مي باشد:

• معافيت از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي، براي ورود کالای مورد نیازِ احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مسكوني و فعاليت هاي زيربنايي(به استثنای مبل و لوازم تزئینی)، من جمله مصالح، ابزار و لوازم ساختماني؛ و همچنین برای ماشين آلات، مواد اوليه، اجزاء و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزارآلات توليدي، قطعات يدكي ماشين آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه ای(به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی)

•استرداد عوارض بندري و فرودگاهي كالاهايي كه از خارج يا ساير مناطق آزاد كشور در هنگام ورود به منطقه اخذ شده، در صورت صادرات مجدد