وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

خدمات فناوري اطلاعات

خروج

خدمات فناوري اطلاعات

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-تائيديه اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان

4-کپي شناسنامه + کارت ملي مدير عامل / متقاضي

5-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

6-معرفينامه بازار

7-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

8-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

9-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

10-واريز وجه عوارض پذيره