وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

پروژه های افتتاح شده

دیپلمات ، برج های طلایی، دامون دریا ، هتل پارمیدا

خروج

پروژه های افتتاح شده

* هتل ترنج

* هتل پارمیدا

حوزه فعالیت: هتل

---------------------------------------------------------------------

*پروژه دیپلمات 

حوزه فعالیت: مسکونی ، اداری ، خدماتی

---------------------------------------------------------------------

برج های طلایی

حوزه فعالیت: مسکونی - خدماتی

---------------------------------------------------------------------

* جاذبه کیش

حوزه فعالیت: ورزشی ، تفریحی

---------------------------------------------------------------------

* مهان کیش

* سایه کیش

* آینده ساز

* دامون دریا

حوزه فعالیت: مسکونی

---------------------------------------------------------------------

* هتل رویا مال

حوزه فعالیت: تجاری ،اداری

---------------------------------------------------------------------

* بازار بهکیش

حوزه فعالیت: خدماتی

--------------------------------------------------------------------

* پارک آبی کیش

* آوای خلیج فارس  

حوزه فعالیت: تفریحی - گردشگری

-----------------------------------------------------------

* هتل ویدا (الوند )

حوزه فعالیت: هتل

--------------------------------------------------------------------

* مارینا

حوزه فعالیت: رستوران ، کلوپ ورزشی ، تفریحی

--------------------------------------------------------------------