وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

جغرافیا

خروج

جغرافیا

ایران، سرزمین کوهستانها و بیابانها، یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه است. قسمت شرقی ایران پوشیده از یک فلات مرتفع شامل بیابانهای شنی وسیع و فلاتهای نمکی می باشد. این فلات مرتفع توسط رشته کوههای مرتفع تری به نامهای زاگرس از سمت غرب و البرز از ناحیه شمال احاطه گردیده است. همسایگان ایران عبارتند از ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان در شمال، افغانستان و پاکستان در شرق، و ترکیه و عراق در غرب.