وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ثبت سفارش

در راستاي توسعه تجارت الكترونيك و در جهت جلب بازرگانان و سرمايه گذاران، سازمان منطقه آزاد با همكاري وزارت بازرگاني و مركز توسعه تجارت ايران سيستم ثبت سفارش كالا را راه اندازي كرده است. اين سيستم به علت سهولت ثبت سفارش براي بازرگانان و سرمايه گذاران مورد استقبال بسياري از بازرگانان قرار گرفته است.

خروج

ثبت سفارش

در راستاي توسعه تجارت الكترونيك و در جهت جلب بازرگانان و سرمايه گذاران، سازمان منطقه آزاد با همكاري وزارت بازرگاني و مركز توسعه تجارت ايران سيستم ثبت سفارش كالا را راه اندازي كرده است. اين سيستم به علت سهولت ثبت سفارش براي بازرگانان و سرمايه گذاران مورد استقبال بسياري از بازرگانان قرار گرفته است.