وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و بهره برداری از اسکله های 15 تا 17 بندر تجاری

خروج

تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و بهره برداری از اسکله های 15 تا 17 بندر تجاری

تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و بهره برداری از اسکله های 15 تا 17 بندر تجاری

1-عنوان پروژه:

تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و بهره برداری از اسکله های 15 تا 17 بندر تجاری

2- تشریح موضوع پروژه و مشخصات فنی:

این پروژه در خصوص تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و بهره برداری از اسکله های 15 تا 17 بندر تجاری می باشد. سازمان منطقه آزاد کیش در راستای توسعه بندر تجاری نسبت به احداث دو پست اسکله کانتینری و کالای عمومی به ظرفیت پهلو دهی به شناورهای با ظرفیت حداکثر 12 هزار تن اقدام نموده است. در حال حاضر عملیات لایروبی برای افزایش عمق حوضچه ها در حال انجام است. همچنین قرارداد احداث انبار کانتینری به وسعت 8 هکتار مبادله گردیده و عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است. به این ترتیب سازمان منطقه آزاد کیش کلیه زیرساختهای لازم را جهت آغاز عملیات تخلیه و بارگیری در اسکله های مذکور را مهیا نموده است. لذا با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 در نظر دارد، عملیات بهره برداری از این اسکله ها، شامل تخلیه و بارگیری را به سرمایه گذاران دارای صلاحیت واگذار نماید.

3- محل اجرای پروژه:

بندرگاه تجاری کیش

4- حجم عملیات عمرانی پروژه:

تأمین ماشین آلات و تجهیزات با مشخصات زیر:

تجهیزاتتعداد
MHC همراه با spreader2 دستگاه
(60تن ) TTU
8 دستگاه
RS2 دستگاه
( 10 تن ) FL
2 دستگاه

5- پیشرفت فیزیکی پروژه:
اسناد فنی پروژه و اسکله های مورد نظر آماده تحویل به سرمایه گذاران می باشد. همچنین قرارداد مشارکت پروژه ظرف مدت کی ماه آماده مبادله خواهد بود.
6- زمان بندی دوره اجرای پروژه:

برآورد زمان بندی اجرای پروژه عبارت از 6 ماه دوره تجهیز و 5 سال بهره برداری در قالب قرارداد BOT می باشد.
7- برآورد هزینه پروژه:

هزینه اجرای این پروژه حدود 6.5 میلیون دلار برآورد گردیده است.
8- روش باز پرداخت دیون:

این قرارداد در قالب روش BOT به سرمایه گذاران علاقه مند واگذار می گردد.
9- تضامین قابل تأمین برای تأمین مالی:

سازمان منطقه آزاد کیش تضامین لازم برای اجرا و بهره برداری از این پروژه را در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد داد.