وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

بخشنامه و دستورالعمل ها

شيوه نامه چگونگي ثبت شركت در منطقه آزاد كيش- دستورالعمل ورود خودروهاي خاص - شيوه نامه صدور قبض انبار قابل معامله - دستور العمل خروج اثاثيه مستعمل منازل - دستورالعمل نظارت بر قيمتها - دستورالعمل نظارت بر قيمتها - دستورالعمل چگونگي ثبت نمايندگي كالاي خارجي و خدمات پس از فروش

خروج

بخشنامه و دستورالعمل ها

- دستورالعمل تشکیل تعاونی در منطقه آزاد کیش

- شيوه نامه چگونگي صدور و تمديد مجوز فعاليت اقتصادي 

- شيوه نامه چگونگي ثبت شركت در منطقه آزاد كيش 

- دستورالعمل ورود خودروهاي خاص 

- شيوه نامه صدور قبض انبار قابل معامله 

- دستور العمل خروج اثاثيه مستعمل منازل 

- دستورالعمل نظارت بر قيمتها 

- دستورالعمل چگونگي ثبت نمايندگي كالاي خارجي و خدمات پس از فروش 

- آيين نامه اجرايي ورود و صدور طلا، نقره و پلاتين در منطقه آزاد كيش 

- دستورالعمل اجرايي مقررات صادرات، واردات و امور گمركي 

- شيوه نامه اخذ مجوز فعاليت اقتصادي براي مشاورين املاك 

- شيوه نامه تغيير شغل