وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

احداث اسکله کانتینری 35 هزار تنی

خروج

احداث اسکله کانتینری 35 هزار تنی

احداث اسکله کانتینری 35 هزار تنی

1- عنوان پروژه:

احداث اسکله کانتینری 35 هزار تنی

2- تشریح موضوع پروژه و مشخصات فنی:

در پی تکمیل اسکله های 12 هزار تنی بندر تجاری کیش و در راستای سیاستهای کلان حاکمیتی در خصوص ایجاد زیرساختهای توسعه تجارت در منطقه آزاد کیش، سازمان منطقه آزاد کیش تصمیم به احداث یک پست اسکله کانتینری به ظرفیت پهلودهی به شناورهای 35 هزار تنی را دارد. اسکله مذکور با طول مفید 300 متر و عمق آب خور 12 متر احداث خواهد شد.

3- محل اجرای پروژه:

بندرگاه تجاری کیش

4- حجم عملیات عمرانی پروژه:

حجم عملیات خاکی 75 هزار متر مکعب، حجم عملیات بتن ریزی 16 هزار متر مکعب و حجم عملیات شمع کوبی فلزی 10 هزار تن می باشد.

5-پیشرفت فیزیکی پروژه:

فاز طراحی پروژه تکمیل گردیده و و پیش نویس قرارداد اجرایی در چارچوب قراردادهای سه عاملی تدوین گردیده است.

6- زمان بندی دوره اجرای پروژه:

مدت اجرای پروژه 30 ماه برآورد گردیده است.

7- برآورد هزینه پروژه :

هزینه اجرای این پروژه 860 میلیارد ريال برآورد گردیده است.

8- روش باز پرداخت دیون:

دیون حاصل از استقراض در این پروژه، به صورت تهاتر با املاک و مستغلات قابل بازپرداخت می باشد.

9- تضامین قابل تأمین برای تأمین مالی :

سازمان منطقه آزاد کیش بازپرداخت اصل و سود بدهی ها را تضمین می نماید.