وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

عوارض ورود، شماره گذاري و شرايط ماندگاري خودروهاي خاص

خروج

عوارض ورود، شماره گذاري و شرايط ماندگاري خودروهاي خاص

رديف

گروه

حداكثر مدل زيرمدل سال

حداكثر كاركرد به كيلومتر

شرط قيمت به دلار

تخفيف عوارض ورود

تخفيف عوارض پلاك گذاري

تخفيف عوارض تردد ساليانه

ورود موقت

ماندگاري بعد از ورود به سال

عوارض تردد به ريال

ماندگاري

1

ليموزين

پنج

-

قيمت اوليه
150.000

50%

صفر

صفر

1,000,000

1/5 ماه

بعدازده سال بامعاينه فني

2

كلكسيو ني

-

-

-

100%

80%

50%

1,000,000

1/5 ماه

-

3

هيبريدي

صفر

صفر

-

100%

80%

50%

1,000,000

1/5 ماه

-

4

برقي

صفر

صفر

-

100%

70%

50%

500,000

1/5 ماه

15

5

خورشيدي

صفر

صفر

-

100%

70%

50%

500,000

1/5 ماه

15

6

برندهاي خاص

دو

20,000

-

صفر

صفر

صفر

500,000

1/5 ماه

15

7

خودروهاي گرانقيمت

يك

10,000

قيمت اوليه
70.000

صفر

صفر

صفر

1,000,000

1/5 ماه

15


 برندهاي خاص رديف 6 شامل خودروهاي: مازاراتي، فراري، پورشه، لامبورگيني، ماي باخ، بنتلي، رولز رويس، استون مارتين، مك لارن و بوگاتي مي باشد.

  • تاریخ شروع : 08/03/1391