وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تهيه و تدوين جدول داده - ستانده جزيره کيش

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

تهيه و تدوين جدول داده - ستانده جزيره کيش

دلیل اصلی اجرای طرح

*   تهيه جدول داده-‌ستانده به عنوان ابزاري جهت تحليل ساختار اقتصادي جزیره و برنامه ‌ريزي اقتصادي

*  ارایه اطلاعات سودمند به عنوان پايه و اساس تصميم گيري هاي كلان در خصوص تخصيص و يا عدم تخصيص منابع مختلف سازمان در بخش‌های مختلف اقتصادی.

شرح خدمات طرح

*  مطالعه و بررسی ساختار فعالیت‌های اقتصادی جزیره و تطبیق آن‌ها با طبقه ‌بندی فعالیتی( ISIC)

*  بررسی و مطالعه کاربردهای وسیعتر جدول

*  بررسی و تدوین الگوهای نظری جدول داده – ستانده

*  جمع‌آوری آمارهای ثبتی و رسمی کشور و منطقه

اهداف اجرای طرح

*  انواع تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي

*  تحلیل ارتباط بين تقاضاي نهائي و ميزان ستانده رشته فعاليت‌ها

*  تدوین ساختار تقاضا