وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ارتباط با ما

آدرس : جزيره كيش، ميدان خليج فارس، بولوار آشنا، ميدان بندرگاه گمرك منطقه آزاد كيش

خروج

ارتباط با ما

  • آدرس : جزيره كيش، ميدان خليج فارس، بولوار آشنا، ميدان بندرگاه گمرك منطقه آزاد كيش
  • تلفن : 07644424012
  • نمابر: 07644422264