وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

پروژه های در شرف بهره برداری

پارک آبی کیش ، آوای خلیج فارس ، هتل پالاس ، هتل میراژ

خروج

پروژه های در شرف بهره برداری

* پارک آبی کیش

* آوای خلیج فارس  

حوزه فعالیت: تفریحی - گردشگری

-------------------------------------------------------------------

* هتل پالاس

* هتل گمبرون

* هتل کیش

* هتل لیلیوم

* میراژ

* هتل ویدا (الوند )

حوزه فعالیت: هتل

---------------------------------------------------------------------

* پرشین کیش
* مجتمع دانا

حوزه فعالیت: مسکونی 

---------------------------------------------------------------------

* مارینا

حوزه فعالیت: رستوران ، کلوپ ورزشی ، تفریحی

---------------------------------------------------------------------

* دیپلمات سفین

حوزه فعالیت: تجاری