وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

پروژه های در حال ساخت

میکا مال ،شهر افسانه ای پدیده کیش ،مجتمع تجاری سارینا 2 ،کارینا مال

خروج

پروژه های در حال ساخت


* میکا مال

حوزه فعالیت: تجاری - تفریحی

* شهر افسانه ای پدیده کیش

حوزه فعالیت: اقامتی - تجاری - تفریحی

* مجتمع تجاری و خدماتی سارینا 2

* کارینا مال

* دروازه خلیج فارس
* الماس