تمدن هند

1. عنوان پروژه: محور ویژه تمدن ها- تمدن هند

2. محل پروژه: حدفاصل میدان ملل و میدان امام - قطعه شماره 5

3. موضوع طرح:
قطعه مورد نظر در مجاورت محور ویژه تمدنها واقع شده و به دلیل هویت اصلی این محور به عنوان یک محور چند منظوره تفریحی-گردشگری، پروژه مورد نظر نیز با کاربری چند منظوره و بااستفاده از عناصر اصلی تمدن هند و به عنوان معرف تمدن هند در محور تمدن ها پیشنهاد شده است. هدف اصلی از طراحی نمادین تمدن هند در پروژه این است که هم جایگاه تمدن مذکور درمسیر تطور تاریخی در ذهن مخاطب به تصویر کشیده شده و هم شاخصه های معماری آن دوره بصورت نمادین و در جهت قوت بخشیدن به ماهیت گردشگری نیز به کار گرفته شود.
از جمله مشوق های در نظر گرفته شده برای طرح عبارت است از:

1 -تراکم 500 - 400 درصد ناخالص لحاظ شده برای پروژه
2 -کاربری چند منظوره پیش بینی شده برای پروژه مخصوص کاربری تجاری
3 -واقع شدن در زون چند منظوره تفریحی-گردشگری جدید جزیره
4 -حداکثر ارتفاع مجاز برای پروژه طبق محدوده ارتفاع پروازی

4- ظرفيت سالانه:
 متغیر بر حسب فصول سال
5 -مساحت عرصه: 
34 / 25572 مترمربع
6 -مساحت زيربنا:
 7/ 127861 مترمربع
7 -دسترسي به زيرساخت ها:

ردیف زیرساخت مورد نیاز فاصله تا محل پروژه
1 آب در محل پروژه
2 برق در محل پروژه
3 مخابرات در محل پروژه
4 راه اصلی در محل پروژه
5 فرودگاه
1/5 کیلومتر
6 بندرگاه 3 کیلومتر

8- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت * ب- پيمانكاري ج- خريد قطعي زمين * پ- اجاره زمين * 

9- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولاتپتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشينآلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهايهمسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلیدر چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارضگمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال بهبازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد  کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقهآزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره بهاتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورتمستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قراردادهو سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدامنمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هايمختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت باسازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمينو مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.