اقتصاد ایران

اقتصاد ایران ترکیبی از برنامه ریزی مرکزی، مالکیت خصوصی،کشاورزی،روستایی، داد و ستد خصوصی درمقیاس کوچک و سرمایه گذاریهای خدماتی می باشد. ایران از نظر میزان درآمد در رتبه بندی صورت گرفته توسط بانک جهانی، در رتبه ی متوسط رو به بالا قرار دارد. دراوایل قرن 21 بالاترین درصد تولید ناخالص داخلی به بخش خدماتی اختصاص داشته است و بعد از آن صنعت نفت، تولید و کشاورزی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران وظیفه ی تثبیت نرخ ریال ایران را که پول رایج کشور به شمار می آید، بر عهده دارد. ایران دارای طیف وسیعی از صنایع تولیدی از جمله نفت، پتروشیمی، خودرو، حمل و نقل، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی وغذایی، دارو و فناوری اطلاعات می باشد. از سال 2006 تا سال 2014 تولید ناخالص داخلی ایران

تقریباً سه برابر شده و از رقم 163 میلیارد دلار آمریکا به 494 میلیارد دلار رسیده است. ایران از این لحاظ، در رتبه سوم در میان کشورهای ترکیه و آذربایجان قرار دارد.