وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تعرفه های قیمت میوه و تره بار

خروج

تعرفه های قیمت میوه و تره بار


*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 27 دی الی 3 بهمن      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 27 دی الی 3 بهمن    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 20 دی الی 26 دی     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 20 دی الی 26 دی   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 13 دی الی 19 دی     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 13 دی الی 19 دی   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 6 دی الی 12 دی    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 6 دی الی 12 دی    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 29 آذر الی 5 دی     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 29 آذر الی 5 دی   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 22 الی 28 آذر     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 22 الی 28 آذر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 15 الی 21 آذر    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 15 الی 21 آذر     2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 8 الی 14 آذر      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 8 الی 14 آذر     2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 1 الی 7 آذر      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 1 الی 7 آذر      2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 24  الی30 آبان     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 24  الی30 آبان   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 17  الی23 آبان   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 17  الی23 آبان    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 10  الی16 آبان    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 10  الی16 آبان   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 3  الی9 آبان    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 3 الی9 آبان    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 26 مهر الی2 آبان   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 26 مهر الی2 آبان   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 19 الی 25 مهر    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 19 الی 25 مهر   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 12 الی 18 مهر     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 12 الی 18 مهر     2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 5 الی 11 مهر    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 5 الی 11 مهر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 29 شهریور الی 4 مهر   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 29 شهریور الی 4 مهر   2.pdf