وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تعرفه های قیمت میوه و تره بار

خروج

تعرفه های قیمت میوه و تره بار


*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 24  الی30 آبان     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 24  الی30 آبان   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 17  الی23 آبان   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 17  الی23 آبان    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 10  الی16 آبان    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 10  الی16 آبان   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 3  الی9 آبان    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 3 الی9 آبان    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 26 مهر الی2 آبان   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 26 مهر الی2 آبان   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 19 الی 25 مهر    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 19 الی 25 مهر   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 12 الی 18 مهر     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 12 الی 18 مهر     2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 5 الی 11 مهر    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 5 الی 11 مهر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 29 شهریور الی 4 مهر   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 29 شهریور الی 4 مهر   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 22 الی 28 شهریور       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 22 الی 28 شهریور         2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 15 الی 21 شهریور     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 15 الی 21 شهریور2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 8 الی 14 شهریور      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 8 الی 14 شهریور   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 1 الی 7 شهریور       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 1 الی 7 شهریور    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 25 الی 31 مرداد       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 25 الی 31 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 18 الی 24 مرداد       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 18 الی 24 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 11 الی 17 مرداد       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 11 الی 17 مرداد   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 4 الی 10 مرداد        1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 4 الی 10 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 28 تیر الی 3 مرداد   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 28 تیر الی 3 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 21  الی 27 تیر       1.pdf

 *نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 21  الی 27 تیر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 14  الی 20 تیر      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 14  الی 20 تیر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 7  الی 13 تیر       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 7 الی 13 تیر       2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 31 خرداد  الی 6 تیر      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 31 خرداد  الی 6 تیر    2.pdf