محاسبه توليد ناخالص داخلي منطقه آزاد كيش

دلیل اصلی اجرای طرح

*  اطلاع از اندازه توليد و آگاهي از رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سنوات گذشته به جهت برنامه‌ریزی‌های کلان و تعیین رویکرد اصلی جزیره در حوزه هاي مختلف

شرح خدمات طرح

*  انجام محاسبات ارزش افزوده‌ مربوط به کلیه فعالیت‌های اقتصادی

*  محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی

اهداف اجرای طرح

*  ارائه تصويري از عملکرد اقتصادي منطقه در يک دوره زماني مشخص

*   شناخت امکانات و پتانسيل‌هاي منطقه جهت بهره‌ گيري مناسب از اين امکانات

*  شناخت ساختار اقتصادي منطقه با توجه به سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي

*  کمک به ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي در سطح منطقه براي استفاده سرمايه ‌گذاران