وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مزايا و زیرساختهای فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد کیش

معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي-تضمين و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي-امکان ثبت شركت با مالکیت 100% خارجي-فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي -معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي -تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا-امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.و......

خروج

مزايا و زیرساختهای فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد کیش

• معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي

• تضمين و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي

• امکان ثبت شركت با مالکیت 100% خارجي

• فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي

• معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي

• تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا

• امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.

• امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده

• بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزار تن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده

• صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي

• كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي از طريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد

• وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي

• آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه