حمل و نقل

در راستاي جذب و تشويق ورود و صدور كالا به كليه بازرگانان و تجّاري كه كالاهاي خود را از طريق شركت كشتیراني کیش وارد منطقه مي نمايند، 30 % تخفيف به هزينه حمل كالا تعلق مي گيرد.