وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرایند ثبت شركت ( براي اشخاص حقوقي ) جزیره کیش

فهرست جامعی از فرایند ثبت شركت ( براي اشخاص حقوقي ) جزیره کیش را می توانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

فهرست فرایند ثبت شركت ( براي اشخاص حقوقي )

 • الف- شركت با مسئوليت محدود

  الف- شركت با مسئوليت محدود

  تکمیل دفترچه ثبت شرکتها(مسئولیت محدود) شامل: دو نسخه شركتنامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد. دو نسخه تقاضانامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد. دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آن به امضاي تمامي شركاء رسيده باشد.

  اطلاعات بیشتر
 • ب- شركت سهامي خاص

  ب- شركت سهامي خاص

  تکمیل دفترچه ثبت شرک تها(سهامی خاص) شامل: دو نسخه اظهارنامه كه تكميل شده و به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد. دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آن به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

  اطلاعات بیشتر